• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 118 Протокол 17 от 30.06.2008 г.

РЕШЕНИЕ 118: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, общински съвет - Бапчик, дава своето съгласие, приетия за 2008 г. бюджет за цялостната издръжка на Футболен клуб "Черноморец", да бъде коригиран, чрез увеличение на същия с допълнителна сума от 300 000 лв., с оглед предстоящото преминаване от североизточна "В" АФГ във източна "Б" професионална футболна група.

2. Средствата да се осигурят на настоящия етап oт резерва на Общината - общински отговорности.

3. Задължава Кмета на община Балчик, да предприеме мерки за компенсиране на резерва oт допълнителни приходи от продажби на УПИ общинска собственост.