• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Образеца на Справка-декларация по чл. 116, ал. 4 от Закона за туризма може да се изтегли във формат ".xls" от сайта на Министерството на туризма на РБ, раздел  "Хотелиерство и ресторантьорство" със следният URL адрес:

http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/sektori-v-turizma/hotelierstvo-i-restorantorstvo