• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


----

публикувано на 23.08.2019 г.

Уважаеми съграждани,

Съгласно &153 от ПЗР на ЗИД на Изборния кодекс, избори за кметове на кметства се произвеждат само в тези кметства, които към датата на обнародване на указа на президента /16 юли 2019г./ за насрочване на общи избори за общински съветници и за кметове, отговарят на изискванията на чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България:

 с.Безводица
 с.Сенокос
 с.Соколово
 с.Стражица
 с.Гурково
 с.Ляхово
 с.Оброчище
 с.Кранево


ИНФОРМАЦИЯ:

- Официална страница на Общинска избирателна комисия в община Балчик

- Решение № 649-МИ/22.08.2019 г. за назначаване на Общинска избирателна комисия в община Балчик 

- Хронограма за (Местни избори 2019)