• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение на ЦИК №1092/10.09.2019 г. за назначава съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27.10.2019 г.

Решение на ОИК №21/12.09.2019 г. за разпределяне членовете на СИК според квотите на парламентарно представените партии и коалиции при произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Балчик

Заповед №1084/09.09.2019 г. - цени на публикации в общински вестник "Балчик" по време на Местни избори 2019 г.


 

Официална страница на Общинска избирателна комисия (ОИК) в община Балчик


----


Община Балчик осигурява информация и справки по избирателните списъци по секции, съобразно постоянния адрес на гласоподавателите, на безплатен телефон 080013717 (само за избиратели от Община Балчик)

----

публикувано на 23.08.2019 г.

Уважаеми съграждани,

Съгласно &153 от ПЗР на ЗИД на Изборния кодекс, избори за кметове на кметства се произвеждат само в тези кметства, които към датата на обнародване на указа на президента /16 юли 2019г./ за насрочване на общи избори за общински съветници и за кметове, отговарят на изискванията на чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България:

 с.Безводица
 с.Сенокос
 с.Соколово
 с.Стражица
 с.Гурково
 с.Ляхово
 с.Оброчище
 с.Кранево


ИНФОРМАЦИЯ:

- Официална страница на Общинска избирателна комисия в община Балчик

- Решение № 649-МИ/22.08.2019 г. за назначаване на Общинска избирателна комисия в община Балчик 

- Хронограма за (Местни избори 2019)

- Указание към избирателите и кандидатите относно изискването за уседналост в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

- Определяне на възнагражденията на членовете на СИК/ПСИК за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

- Условията и реда за провеждане на предизборна агитация в изборите за общинските съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.