Възложител на ИП "БТК" ЕАД и "Теленор България" ЕАД, София, ж.к. "Младост" №4, Бизнес парк София, сграда 6