• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Централна избирателна комисия - официален сайт (Хронограма) (Изборни книжа)


----

публикувано на 19.04.2019 г.

Избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

На 15 април 2019 г. избирателните списъци са обявени в районите на избирателните секции, съгласно Заповед № 348/09.04.2019 г. на Кмета на Община град Балчик. Те са публикувани и в тази рубрика.

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, ако установи такива за себе си, с писмено заявление до Кмета по образец (Приложение № 9-ЕП). Срокът е до 18.05.2019 г.

Избирател, който има право да гласува, но е пропуснат в избирателните списъци, може да подаде писмено заявление до Кмета по образец  (Приложение № 12-ЕП). Срокът е до 24.05.2019 г.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да подаде заявление (Приложение № 14-ЕП) за гласуване по настоящ адрес, след което се включва в избирателния списък по настоящия му адрес. Срокът е до 11.05.2019 г.

Удостоверение за гласуване на друго място може да бъде издадено от общинска администрация само на кандидатите за членове на Европейския парламент, на членове на ЦИК, на РИК и на регистрирани в ЦИК наблюдатели след подаване на заявление-декларация (Приложение № 18-ЕП) в срок до 11.05.2019 г.  

Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборно помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, заявява желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 16-ЕП), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или в електронна форма, когато постоянният адрес е в град Балчик или дадено населено място. Прилага се копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното състояние, с които се установява, че заболяването на избирателя е причинило увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателна секция самостоятелно или с помощно средство. Когато само настоящият адрес е в гр.Балчик или населено място от общината, е необходимо да се направи и искане за гласуване по настоящ адрес (Приложение № 14-ЕП).

Подвижна секционна избирателна комисия се назначава, когато не по-малко от 10 избиратели, които отговарят на условията на Изборния кодекс за гласуване с подвижна избирателна кутия, са заявили желание да гласуват по този начин. Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е 11.05.2019 г.

Всички образци на заявления съдържат допълнителни пълни разяснения.

----

публикувано на 05.04.2019 г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

уведомяваме ви, че изборна секция № 001 (пенсионерски клуб ул."Черно море") е преместена в Туристически информационен център (Мелницата) на ул. "Капитан Георги Радков" № 1, на първия етаж.