• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ:

1. Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове на 13.12.2018 г. (четвъртък) от 16.00 ч;

2. Постоянната комисия по образование, култура и младежки дейности на 13.12.2018 г. (четвъртък) от 16.45 ч;

3.Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности на 13.12.2018 г. (четвъртък) от 17.00 ч;

4. Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология на 13.12.2018 г. (четвъртък) от 17.45 ч;