• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 355 от 19.09.2018 г. на Административен съд - Добрич по административно дело 408/2018 г., относно "Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество", приета с Решение №238 по Протокол №27 от 27.02.2009 г. на Общински съвет Балчик в частта на чл.16, ал.1 и чл. 19, ал.4.


Прикачени файлове: