• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

1. Заседание на постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове на 10.09.2018 г. (понеделник) от 16.00 часа;

2. Заседание на постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности на 10.09.2018 г. (понеделник) от 17.00 часа;

3. Заседание на постоянната комисия поустройство на територията, строителство и екология на 10.09.2018 г. (понеделник) от 18.00 часа;

4. Заседание на постоянната комисия по туризъм, селско стопанство и стопански дейности на 10.09.2018 г. (понеделник) от 18.15 часа;

5. Заседание на постоянната комисия по образование, култура и младежки дейности на 11.09.2018 г. (вторник) от 17.00 часа.