• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

1. Заседание на постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове на 24 юли 2018 г. (вторник) от 16.00 часа;

2. Заседание на постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности на 24 юли 2018 г. (вторник) от 17.00 часа;

3. Заседание на постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология на 24 юли 2018 г. (вторник) от 18.00 часа;