• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

1. Храм "Св.Георги", гр. Балчик, ул."Черно море" №30, тел.: 0579/7-51-36, п.к. 9600

2. Храм "Св.Петка Търновска", гр. Балчик, ул."Янтра" №1, тел.: 0579/7-70-35, п.к 9601

3. Храм "Св.Николай Чудотворец",гр. Балчик, ул."Възраждане" №3, тел.: 0579/7-24-41

4. Храм "Св.св.Константин и Елена",гр. Балчик, ул."Яворов" №16-18, п.к. 9600

5. Християнска църква"СИОН", гр.Балчик, ул."Баба Райна" №2, п.к. 9600                                  

6. Църква на адвентистите от седмия ден, гр.Балчик, ул."Раковски" №, п.к. 9600

7. Джамия, гр.Балчик, ул."Чайка" №13, п.к. 9600

8. Църковно настоятелство с.Царичино, п.к. 9614, молитвен дом: няма

9. Джамия, с. Ляхово, п.к. 9617        

10. Църковно настоятелство с.Храброво, п.к. 9618, молитвен дом: няма

11. Църковно настоятелство с.Църква, п.к. 9631, молитвен дом: няма

12. Епархийски манастир "Св. Възнесение Господне", с. Църква, п.к. 9631          

13. Отворено библейско братство, с.Сенокос, ул."Камчия" №1, п.к. 9634

14. Храм "Св. Вкмч. Димитър", с. Рогачево, п.к. 9632      

15. Храм"Св.Св.Константин и Елена", с. Сенокос, п.к. 9634

16. Отворено библейско братство, с. Безводица, ул."Осма"№1, п.к. 9637

17. Храм "Архангел Михаил", с.Соколово, п.к. 9640

18. Джамия, с. Соколово, п.к. 9640

19. Храм"Св.Георги", с. Дропла, п.к. 9641 /в строеж/

20. Джамия, с.Дропла, п.к. 9641

21. Храм "Св.Рождество Богородично", с. Змеево, п.к. 9643

22. Храм "Св. Димитър", с. Гурково, п.к. 9644

23. Храм "Св.Богородица достойно есть",  с. Кранево, п.к. 9649 /в строеж/

24. Храм "Св.Успение Богородично", ул. "Комсомолска" №1, п.к. 9630

25. Мюсюлманско настоятелство,  с.Оброчище, п.к. 9630, молитвен дом: няма

26. Храм "Св.Пророк Илия", с. Батово, п.к. 9364