• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Правно основание

Конвенция за издаване на многоезични извлечения от актове  за гражданско състояние, подписана на 08.09.1976г. във Виена и Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите та територията на община Балчик с Решение №31 от 22.12.2016г.

Необходими документи

ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ,ПЪЛНОМОЩНО, ИСКАНЕ

Срок за изпълнение

ТРИ ДНИ

Цена на услугата

5.00 ЛВ., код на плащане 44 80 07

Място за подаване и получаване на документа

Информационен център - работно място ОТДЕЛ "ГРАО"

0579 710 55, 0579 710 71

Отговорност за изпълнение

СТ.СПЕЦИАЛИСТ "ГРАО" от отдел "ГРАО"


Прикачени файлове: