• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ:

1. Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове на 23 април 2018 г. (понеделник) от 17.00 часа;

2. Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности на 23 април 2018 г. (понеделник) от 17.45 часа;

3. Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология на 24 април 2018 г. (вторник) от 17.00 часа;

4. Постоянната комисия по образование, култура и младежки дейности на 24 април 2018 г. (вторник) от 17.30 часа.