• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

1. СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ВСИЧКИ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАЛЧИК на 26 март 2018 г. (понеделник) от 17.00 часа;

2. Заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове на 26 март 2018 г. (понеделник) от 16.00 часа;

3. Заседание на Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности на 26 март 2018 г. (понеделник) от 17.30 часа;

4. Заседание на Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология на 27 март 2018 г. (вторник) от 17.00 часа.