• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Заседания на постоянни комисии:

1. Постоянна комисия по туризъм, селско стопанство и стопански дейности на 19.02.2018 г. (понеделник) от 17.00 ч.

2. Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове на 19.02.2018 г. (понеделник) от 17.30 ч.

3. Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология на 19.02.2018 г. (понеделник) от 18.00 ч.

4. Постоянна комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности на 20.02.2018 г. (вторник) от 17.00 ч.

5. Постоянна комисия по образование, култура и младежки дейности на 20.02.2018 г. (вторник) от 18.00 ч.