• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

1. Постоянна комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности на 22 януари 2018 г. (понеделник) от 17.30 ч.;

2. Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове на 22 януари 2018 г. (понеделник) от 18.00 ч.;

3. Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология на 22 януари 2018 г. (понеделник) от 18.00 ч.;

4. Постоянна комисия по обществен ред, сигурност и транспорт на 22 януари 2018 г. (понеделник) от 18.00 ч.;

5. Постоянна комисия по туризъм, селско стопанство и стопански дейности на 22 януари 2018 г. (понеделник) от 18.00 ч.