• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания (ЦНСТДМБУ) Балчик

гр. Балчик, ул. "Баба Райна" № 2

тел.: +359 899906270
         +359 899906269

e-поща: cnst@balchik.bg или cnst_balchik@abv.bg

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания (ЦНСТДМБУ) в град Балчик работи от октомври 2014г.

„Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания" /ЦНСТДМБУ/е социална услуга от резидентен тип, която се предоставя на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство. Потребители на социалната услуга са: деца до 18 годишна възраст, за които до момента на настаняването им в Центъра няма възможност за отглеждане в биологичното им семейство, семейство на близки и роднини, приемно семейство; лица от 18 до 29 години /младежи/, за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот. Капацитет на услугата 14 места.

Центърът разполага с осем самостоятелни и три двойни спални помещения, голям и малък хол, трапезария, кухненски бокс, санитарни и складови помещения. Материалната база създава условия за формиране, усъвършенстване и прилагане на умения, нужни на децата и младежите в самостоятелния живот.

Услугата е 24 часова и се обезпечава от екип от специалисти - ръководител, социален работник, психолог-възпитател и детегледачи.

Основна цел на Центъра е предоставяне на подслон и здравословна среда, близка до семейната; осигуряване на плавен преход към реалния живот, както и изграждане на взаимоотношения с институции, със съседи и с общността в подкрепа на процеса на социална интеграция на децата и младежите.

С децата се работи индивидуално и групово, като насоките за работа са съобразени с интересите и потребностите на всяко от тях. Работата на специалистите е насочена към изграждане, развитие и усъвършенстване на умения за самостоятелен живот след напускане на социалната услуга. Осигурява се училищна подкрепа и се създават навици и умения за търсене на работа, както и последваща реализация на пазара на труда.