• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

УВЕДОМИТЕЛНИ ПИСМА

съгласно Наредба №13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности


дата на публикуване
обхват
писмо
01.06.2017 г.гр. Балчик 02508 м.501вх. № 39-19-8/01.06.2017 г.
17.05.2017 г.
гр. Балчик 02508 м.543
вх. № 30-508-3/17.05.2017 г.
17.05.2017 г.
гр. Балчик 02508 м.525
вх. № 30-508-2/17.05.2017 г.
15.05.2017 г.
гр. Балчик, с. Гурково, с. Тригорци, с. Царичино, с. Соколововх. № 30-2492-6/15.05.2017 г.
15.05.2017 г.
с. Гурково, с. Царичиновх. № 30-2492-5/15.05.2017 г.
15.05.2017 г.гр. Балчик, масиви: 510-512, 515-517,525вх.№ 39-19-4/15.05.2017 г.
15.05.2017 г.гр. Балчик, масиви: 502, 527вх.№ 39-19-5/15.05.2017 г.
15.05.2017 г.гр. Балчик, масиви: 503, 506-509,525вх.№ 39-19-6/15.05.2017 г.
15.05.2017 г.гр. Балчик, масиви: 512-514,519,524,526,529,532, 533,537,539,540вх.№ 39-19-7/15.05.2017 г.
27.04.2017 г.гр. Балчик, с. Гурково, с. Тригорци, с. Царичино, с. Соколововх.№ 30-2492-3/27.04.2017 г.
27.04.2017 г.гр. Балчик, с. Гурково, с. Тригорци, с. Царичино, с. Соколововх.№ 30-2492-4/27.04.2017 г.
20.04.2017 г.
гр.Балчик, масиви: 501, 504,518, 520, 521, 523, 528, 530, 538, 540, 542
вх.№ 39-19-3/20.04.2017
20.04.2017 г.
гр.Балчик, масиви: 503, 505, 507, 508, 509
вх.№ 39-19-2/20.04.2017
20.04.2017 г.
гр.Балчик, масиви: 512, 513, 514, 519, 524, 526, 529, 532, 533, 537, 539, 541
вх.№ 39-19-1/20.04.2017
04.04.2017 г.
гр. Балчик, с. Гурково, с. Тригорци, с. Царичино,
вх.№ 30-2492-2/04.04.2017
31.03.2017 г.
гр. Балчик, с. Гурково, с. Дъбрава, с. Змеево, с. Кремена, с. Тригорци, с. Царичино
вх.№ 30-561-1/31.03.2017