• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Правно основание

ЧЛ.157 ОТ СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС

Необходими документи

СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ /КОГАТО ЛИЦЕТО Е ПОСТАВЕНО ПОД ЗАПРЕЩЕНИЕ/, ДОКУМЕНТ ЗА ПОЧИНАЛИ РОДИТЕЛИ ИЛИ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ПРИ ЛИШАВАНЕ ОТ РОДИТЕЛСКИ ПРАВА

Срок за изпълнение

30 ДНИ

Цена на услугата

БЕЗПЛАТНО

Място за подаване и получаване на документа

Информационен център - работно място ОТДЕЛ "ГРАО"

7-10-55, 7-10-71

Отговорност за изпълнение

СТ.СПЕЦИАЛИСТ "ГРАО" от отдел  "ГРАО"


Прикачени файлове: