• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Правно основание

ЧЛ.20, АЛ.4,  ОТ НАРЕДБА РД-02-20-6/24.02.2012 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ...

Необходими документи

ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ НА ТИТУЛЯРИТЕ, БРАКОРАЗВОДНО РЕШЕНИЕ /АКО ЕДИН ОТ ТЯХ Е РАЗВЕДЕН/, ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ/АКО ЕДИН ОТ ТЯХ Е ВДОВЕЦ/А/ /, декларация за писмено съгласие на чуждия гражданин за вписване на личните му данни в удостоверението, ИСКАНЕ

Срок за изпълнение

ДО 3 ДНИ

Цена на услугата

10.00 ЛВ. ПЛЮС ЛЕГАЛИЗАЦИЯ-10.00 ЛВ, код на плащане 44 80 07

Място за подаване и получаване на документа

Информационен център - работно място ОТДЕЛ "ГРАО"

0579 710 55, 0579 710 71

Отговорност за изпълнение

СТ.СПЕЦИАЛИСТ "ГРАО" от отдел "ГРАО"