• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Правно основание

ЧЛ.88, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ

Необходими документи

ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ НА ТИТУЛЯРА ИЛИ НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО, ДУБЛИКАТ ОТ У-НИЕ ЗА РАЖДАНЕ ПРИ ПОСЛЕДВАЩА ПРОМЯНА НА ИМЕНАТА НА НЯКОЙ ОТ СЪПРУЗИТЕ;ПОСТЪПИЛА ПО ПОЩАТА ИЛИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ ЗАЯВКА

Срок за изпълнение

СЪЩИЯ ДЕН

Цена на услугата

4.00 ЛВ.

Място за подаване и получаване на документа

Информационен център - работно място ОТДЕЛ "ГРАО"

7-10-55, 7-10-71

Отговорност за изпълнение

СТ.СПЕЦИАЛИСТ "ГРАО" от отдел "ГРАО"


Прикачени файлове: