• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

1. постоянната комисия по туризъм, селско стопанство и стопански дейности на 22.02.2017 г. (сряда) от 17.30 часа;
2. постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология на 24.02.2017 г. (петък) от 17.00 часа;
3. постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове на 24.02.2017 г. (петък) от 18.00 часа;
4. постоянната комисия по образование, култура и младежки дейности на 27.02.2017 г. (понеделник) от 16.30 часа;
5. постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности на 27.02.2017 г. (понеделник) от 17.00 часа;