Правно основание

ЧЛ.21, АЛ.1, ОТ НАРЕДБА РД-02-20-6/24.02.2012 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ... 

Необходими документи

ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ НА ТИТУЛЯРИТЕ, БРАКОРАЗВОДНО РЕШЕНИЕ /АКО ЕДИН ОТ ТЯХ Е РАЗВЕДЕН/, ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ/АКО ЕДИН ОТ ТЯХ Е ВДОВЕЦ/А/ /, декларация за писмено съгласие от българския гражданин за вписване на личните му данни в удостоверението, ИСКАНЕ

Срок за изпълнение

ДО 3 ДНИ

Цена на услугата

10.00 ЛВ., код на плащане 44 80 07

Място за подаване и получаване на документа

Информационен център - работно място ОТДЕЛ "ГРАО"

0579 710 55, 0579 710 71

Отговорност за изпълнение

СТ.СПЕЦИАЛИСТ "ГРАО" от отдел "ГРАО"