• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Правно основание

ЧЛ.106 ОТ ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И ПРАВИЛНИКА ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИИТЕ, ЗАВЕРКИТЕ И ПРЕВОДИТЕ ПМС 184/1958 ИЗМ. И ДОП.76,83,90г.

Необходими документи

ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ, ДОКУМЕНТИ ЗА ГРАЖДАНСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЛИЦЕТО ИЗДАДЕНИ ОТ ОБЩИНА БАЛЧИК И КМЕТСТВАТА В ОБЩИНАТА

Срок за изпълнение

1 ДЕН

Цена на услугата

10.00 ЛВ.

Място за подаване и получаване на документа

Информационен център - работно място ОТДЕЛ "ГРАО"

7-10-55, 7-10-71

Отговорност за изпълнение

СТ.СПЕЦИАЛИСТ "ГРАО" от отдел "ГРАО"


Прикачени файлове: