• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Община Балчик изпълнява проект по   Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Започна санирането на 2 многофамилни жилищни сгради в град Балчик, ж.к. Балик, бл.24, вх. А и Б и бл.26, вх. А и Б.

Общата стойност на проекта е 1 137 706,80 лв.

Санирането на бл. 24 ще изпълни  „ДЕНИ КЪНСТРАКШЪН" ЕООД  гр.Варна, а на бл. 26 -  .„БОРД" ЕООД гр.Варна.

Срокът на изпълнение на дейностите по проекта е 120 дни.