• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Правно основание

ЧЛ.74-76 ОТ ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ

Необходими документи

ВЛЯЗЛО В СИЛА РЕШЕНИЕ НА СЪДА; ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ НА ТИТУЛЯРА, РОДИТЕЛ /НАСТОЙНИК ЗА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА/, ИЛИ НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО

Срок за изпълнение

ДО 3 ДНИ

Цена на услугата

4.00 ЛВ.

Място за подаване и получаване на документа

Информационен център - работно място ОТДЕЛ "ГРАО"

7-10-55, 7-10-71

Отговорност за изпълнение

СТ.СПЕЦИАЛИСТ "ГРАО" от отдел "ГРАО"