Проект: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ПЪТНАТА МРЕЖА НА ОБЩИНА БАЛЧИК, С ОГЛЕД ЗАПАЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НЕЙНАТА ПРОПУСКАТЕЛНА СПОСОБНОСТ" предвижда

- рехабилитация на общински път DOB2142 /ІІІ-296, Вранино - Каварна/ - граница общ. (Каварна - Балчик) - Гурково - Царичино -  /І-9/ от км 8+250 до км 13+760  в землището на Община Балчик

- рехабилитация на общински път DOB2004 /ІІ-27, Добрич - Балчик/ - Стражица - Балчик /DOB1149/ от км 0+000 до км 2+250,

- рехабилитация на общински път DOB1107 /ІІ-71, Добрич - Батово/ Одърци - граница общ. (Добричка - Балчик) - Храброво - Бобовец  - Стражица - /DOB2004/ в землището на Община Балчик, oт km 4+700 до км 8+420, L = 3 720 m и от км 11+490 до км 13+725, L = 2 235 m

Обща стойност на проекта:

Обща стойност на проекта: 5 866 325,90 лв.