• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Правно основание

Чл.19 и чл.1, ОТ НАРЕДБА РД-02-20-6/24.02.2012 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ... 

Необходими документи

ПИСМО ОТ ГРУПА "МИГРАЦИЯ"-ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЛИЦИЯ" /ОДП/ ЗА РАЗРЕШЕНО ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЕЦ; ДОКУМЕНТИ ПО ГР.СЪСТОЯНИЕ, С КОИТО РАЗПОЛАГА

Срок за изпълнение

До 7 дни


Цена на услугата5.00 лв.


Място за подаване и получаване на документа

Информационен център - работно място ОТДЕЛ "ГРАО"

7-10-55, 7-10-71


Отговорност за изпълнение


СТ.СПЕЦИАЛИСТ "ГРАО" от отдел "ГРАО"