• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Проектът обхваща  рехабилитиране на участъци от улиците  „Черно море",  „Хаджи Димитър"  (обща дължина 1 175 м.) и доизграждане на трасета от улица „Генерал Колев" и „Д-р Желязко Бончев" (обща дължина 630 м).

Ремонтът и възстановяването на асфалтовата настилка на ул. „Хаджи Димитър" и „Черно море" включват извършването на: студено фрезоване на средна дълбочина 5 см по цялата ширина на пътното платно; предварителен ремонт на асфалтовата настилка, на местата с останали повреди след фрезоването, в това число ремонт на дупки и кръпки до нивото на фрезоване; полагане на изравнителен пласт от порьозен асфалтобетон със средна дебелина  4 см; полагане на плътен асфалтобетон Тип „А" с дебелина 4 см.

Доизграждането на трасето на улиците „Генерал Колев" и „Д-р Желязко Бончев"  включва  следните елементи: пътно платно, тротоари - отляво и отдясно. Проектната конструкция на настилката е: плътен асфалтобетон, порьозен асфалтобетон, битумизирана основа, основа от несортиран трошен камък, подосновен пласт.

Обща стойност на проекта:  1 762 417,59   лв.