• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Правно основание

ЧЛ.22, АЛ.1, ОТ НАРЕДБА РД-02-20-6/24.02.2012 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ... 

Необходими документи

ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ, ИСКАНЕ

Срок за изпълнение

ЕДИН ДЕН

Цена на услугата

4.00 ЛВ., код на плащане 44 80 07

Място за подаване и получаване на документа

Информационен център - работно място ОТДЕЛ "ГРАО"

0579 710 55, 0579 710 71

Отговорност за изпълнение

СТ.СПЕЦИАЛИСТ "ГРАО" от отдел "ГРАО"