Правно основание

ЧЛ.40, АЛ.1 И ЧЛ.88, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ

Необходими документи

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СМЪРТ ОТ МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ, ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ НА ПОЧИНАЛИЯ, ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ НА ЗАЯВИТЕЛЯ, ИСКАНЕ

Срок за изпълнение

СЪЩИЯ ДЕН

Цена на услугата

ЗА ПРЪВ ПЪТ БЕЗПЛАТНО

ЗА ВСЕКИ СЛЕДВАЩ ПЪТ - 4 лв., код на плащане 44 80 07

Място за подаване и получаване на документа

Информационен център - работно място ОТДЕЛ "ГРАО"

0579 710 55, 0579 710 71

Отговорност за изпълнение

СТ.СПЕЦИАЛИСТ "ГРАО" от отдел "ГРАО"


Прикачени файлове: