• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Правно основание

ЧЛ.43, АЛ.6 И ЧЛ.40 ОТ ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ

Необходими документи

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ, ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ НА РОДИТЕЛИТЕ, ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИПОЗНАВАНЕ /АКО РОДИТЕЛИТЕ НЯМАТ СКЛЮЧЕН ГР.БРАК/

Срок за изпълнение

ДО 3 ДНИ

Цена на услугата

БЕЗПЛАТНО

Място за подаване и получаване на документа

Информационен център - работно място ОТДЕЛ "ГРАО"

7-10-55, 7-10-71

Отговорност за изпълнение

СТ.СПЕЦИАЛИСТ "ГРАО" от отдел "ГРАО"


Прикачени файлове: