• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Правно основание

ЧЛ.11, АЛ.1 ОТ НАРЕДБА РД-02-20-6/24.02.2012 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ...

Необходими документи

ПРЕПИС ОТ АКТА ЗА СМЪРТ НА НАСЛЕДОДАТЕЛЯ, ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ НА НАСЛЕДНИКА ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНОТО ЛИЦЕ, ИСКАНЕ

Срок за изпълнение

ДО 3 ДНИ

Цена на услугата

5.00 ЛВ., код на плащане 44 80 07

Място за подаване и получаване на документа

Информационен център - работно място ОТДЕЛ "ГРАО"

0579 710 71

Отговорност за изпълнение

СТ.СПЕЦИАЛИСТ "ГРАО" от отдел "ГРАО"