• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Правно основание

ЧЛ.39 ОТ ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО

Необходими документи

МОЛБА ПО ОБРАЗЕЦ, ПРЕПИС ОТ АКТ ЗА РАЖДАНЕ ИЛИ ДУБЛИКАТ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ, ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВАЩ ДАТАТА И НАЧИНА НА НАПУСКАНЕ НА СТРАНАТА, СПРАВКА ПО РЕГИСТРИТЕ ЗА ГР.СЪСТОЯНИЕ, АКТУАЛНА СНИМКА/ПАСПОРТЕН ФОРМАТ-2 БР./, ВНОСЕН ЛИСТИ ЗА ВНЕСЕНА ДЪРЖАВНА ТАКСА В РАЗМЕР НА 50,00 ЛВ.

Срок за изпълнение

ДО 5 ДНИ или ДО 2 ДНИ

Цена на услугата

ДО 5 ДНИ - 10 лв.

ДО 2 ДНИ - 20 лв.

Място за подаване и получаване на документа

Информационен център - работно място ОТДЕЛ "ГРАО"

7-10-55, 7-10-71

Отговорност за изпълнение

СТ.СПЕЦИАЛИСТ "ГРАО" от отдел "ГРАО"


Прикачени файлове: