• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Правно основание

ЧЛ.40, АЛ.1 И ЧЛ.53 ОТ ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ

Необходими документи

ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ НА ТИТУЛЯРИТЕ, БРАКОРАЗВОДНО РЕШЕНИЕ/АКО ЕДИН ОТ ТЯХ Е РАЗВЕДЕН/, ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ СМЪРТЕН АКТ/АКО ЕДИН ОТ ТЯХ Е ВДОВЕЦ/А/ /, МЕД.СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ВСТЪПВАНЕ В БРАК

Срок за изпълнение

ДО 3 ДНИ

Цена на услугата

Без ритуал-20.00 лв., с ритуал-70.00 лв., изнесен ритуал-200.00 лв.,
код на плащане 44 40 00

Място за подаване и получаване на документа

Информационен център - работно място ОТДЕЛ "ГРАО"

0579 710 71

Отговорност за изпълнение

СТ.СПЕЦИАЛИСТ "ГРАО" от отдел "ГРАО"