• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Правно основание

ЧЛ.88, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ

Необходими документи

ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ НА ТИТУЛЯРА ИЛИ НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО, ИСКАНЕ

Срок за изпълнение

ВЕДНАГА

Цена на услугата

4.00 ЛВ., код на плащане 44 80 07

Място за подаване и получаване на документа

Информационен център - работно място ОТДЕЛ "ГРАО"

0579 710 55, 0579 710 71

Отговорност за изпълнение

 

СТ.СПЕЦИАЛИСТ "ГРАО" от отдел "ГРАО"


Прикачени файлове: