Правно основание

ЧЛ.69, ЧЛ.70 И ЧЛ.72 ОТ ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ

Необходими документи

ПРЕВЕДЕНИ, ЛЕГАЛИЗИРАНИ И ЗАВЕРЕНИ ДОКУМЕНТИ ОТ ЧУЖБИНА

Срок за изпълнение

за 10 или 5 ДНИ

Цена на услугата

за 10 дни - 10 лв. (обикновенна услуга)
за  5 дни - 20 лв. (бърза услуга)

Място за подаване и получаване на документа

Информационен център - работно място ОТДЕЛ "ГРАО"

(7-10-71)

Отговорност за изпълнение

"СТ.СПЕЦИАЛИСТ ГРАО" от отдел "ГРАО"

Прикачени файлове: