• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Здравеопазването в общината е осигурено с добре развита мрежа от лечебни заведения. Болничната помощ се осигурява от модерно многопрофилно заведение (МБАЛ - "Балчик" ЕООД):

- терапевтично

- педиатрично

- неврологично

- акушеро-гинекологично

- хирургично

- инфекциозно

Базата е с много добри пространствени условия, с болнични стаи от боксов тип, включени в единна система за наблюдение.
Лечебните заведения за извънболнична помощ са представени от "Медицински център- І" ЕООД Балчик, Център за спешна медицинска помощ, медико-диагностична и медико-техническа лаборатория, микробиологична лаборатория."МБАЛ Балчик" ЕООД

Управител: д-р Пламен Димитров

гр. Балчик 9600

ул. "Д-р Зл. Петков" № 1

тел.: 0579/7 26 91 /централа/


"Медицински център - І" ЕООД

Управител: д-р Яна Дочева

гр. Балчик 9600

ул. "Д-р Зл. Петков" № 1

тел.: 0579/7 28 66


Спешна медицинска помощ

гр. Балчик 9600

ул. "Д-р Зл. Петков" № 1

тел.: 0579/7 24 42