• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Директор: Славянка Стамова

К.к. Албена, сградата на хотел Маастрихт

Тел:     0579 6 20 23 - база Албена

            052 607 946 - база Варна

E-mail: sstamova@nbu.bg

            dilieva@nbu.bg

            nemin@nbu.bg

Тук се обучават студенти по две програми:

Бакалавърска програма „Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството" за образователно квалификационна степен "професионален бакалавър" с продължителност три години, като студентите могат да продължат обучението си в Магистърската програма „Управление на луксозното хотелиерство" и

Магистърска програма „Управление на луксозното хотелиерство" с продължителност 3  семестъра  за завършилите степен „Бакалавър"  и 4 семестъра  за завършилите степен   „Професионален бакалвър" от направление 3.9 Туризъм и е естествено продължение в подготовката на мениджъри за високо категорийни хотели и ресторанти. За бакалаври или магистри от други професионални направления - обучението е също 4 семестъра. Изключение правят кандидати от друго професионално направление, които имат минимум 3 години стаж в областта на туризма.

При представяне на препоръка от работодател и професионална автобиография, техният период на обучение може да бъде намален на 3 семестъра. 

Множеството платени стажове във Франция за студентите на двете програми, които дават възможност на студентите да самофинансират образованието си.