• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текстаВсички административни услуги по гражданска регистрация
и административно обслужване се извършват съгласно чл.6, ал. 1
от НАРЕДБА РД-02-20-6/24.02.2012 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ
ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО,
след попълване на приложеното искане:

Прикачени файлове: