• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Директор: Пламен Иванов

гр. Балчик 9600

ул. "Кирил и Методий" № 7

тел.: 0579/7 29 67

e-mail: odk@odkbalchik.net

www.odkbalchik.net


ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ-ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС БАЛЧИК е образователна институция, осъществяваща общинската политика за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от 6 до 18 годишна възраст в Община Балчик, като организира и провежда дейности за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата им в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство.

Всяка година повече от 800 деца откриват и развиват своите умения, дарования и таланти в над 20 форми за обучение - клубове, школи, формации, състави, групи. Обучението в ЦПЛР-ОДК е безплатно. Осъществява се от учители - професионалисти, умеещи и обичащи да работят с деца.