• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Директор: Росица Тодорова

с. Оброчище 9630

ул. "Мусала" № 1

тел.: 0579/6 70 91

факс: 0579/6 70 91

e-mail: smirnenski_1923@abv.bg


Училището е основано през 1879 г. В него се обучават деца от І до ХІІ клас, като след осми клас възпитаниците имат възможност да избират професионално обучение в специалностите "Кулинар" и "Информационни технологии", които са утвърдени от министъра на образованието.

Материално-техническата база е добра. В цялото училище са монтирани видеокамери. Училещото разполага с училищна столова.

СУ "Христо Смирненски" е побратимено с икономическата гимназия от румънския град Мангалия. През 2009 г. двете училища подписаха споразумение за сътрудничество и обмяна на информация за културни и спортни събития в двете училища.