• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Директор: Красимира Кирчева

гр. Балчик 9600

ул. "Черно море" № 80

тел.: 0579/7 28 05

факс: 0579/7 28 05

e-mail: sou.balchik@gmail.com


Днешното училище е основано през 1941 г. като гимназиален клон на Варненската гимназия "Фердинанд І". До 1960 г. училището се помещава с в сградата на днешната галерия. През учебната 1960/1961 г. то се премества в новопостроената сграда в кв. Хоризонт (днешното училище "Кирил и Методий"). От 1978 г. СУ "Христо Ботев" се премества в сегашната сграда.

Патронния празник на училището е на 2 юни, който всяка година се отбелязва с факелно шествие преминаващо през целия град, което завършва с тържествена заря.

В училището се обучават ученици от І до ХІІ клас. След завършване на VІІІ клас, учениците имат възможност да избират следните общообразователни паралелки:

- профил "Чуждоезиков-английски език за РЧО"

- профил "Хуманитарен"

- профил "Математика и информатика"

- профил "Природни науки".

Материално-техническата база в училището е добра. От учебната 2009/2010 г. ще зароботи училищна столова. Цялото училище е под видеонаблюдение.

Има сформирани отбори по футбол, волейбол, баскетбол и други.