• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Директор: Марина Вълчева

с. Сенокос 9634

тел.: 05727/23 86

e-mail: ou_senokos@abv.bg


В училището се обучават ученици от І до VІІІ клас. Материално-техническата база е добра.