• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Директор: Йорданка Матеева

село Соколово 9640

ул. "Кирил и Методий" № 59

тел.: 0579/6 93 34

e-mail: jmateeva_62@abv.bg


В училището се обучават деца от І до VІІІ клас. Материално-техническата база е добра. През годините се правят частични ремонти на сградата.  От учебната 2009/2010 година училището има ученически стол.