• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Директор: Румяна Петрова

гр. Балчик 9600

ул. "Дунав" № 16

тел.: 0579/7 22 56

факс: 0579/7 22 56

e-mail: ouantim1@abv.bg

www.ouantim1.org


Училището в с. Реджина Мария (кв. "Левски") е открито на 10.03.1941 год. Учениците са били деца на преселници от Северна Добруджа. Училището се помещава в сградата на бившето румънско училище.
През 1980-1981 год. започват изкопните работи по строителството на новото училище. На 15.09.1980 год. новата сграда е открита.
В училището се обучават ученици от І до VІІІ клас с по две паралелки.
Материално-техническата база е много добра. Санирана е цялата сграда и е подменена дограмата на всякъде. ОУ "Антим І" е единственото за сега училище на територията на общината, което е газифицирано. Училището разполага с 30 класни стаи и кабинети, актова зала, стол, работилници, два физкултурни салона, 4 езикови кабината за изучаване на английски, немски и руски език, както и добре оборудвани кабинети по химия и биология, 2 компютърни кабинети с достъп до интернет и мултимедия.
Училището разполага с няколко открити спортни площадки за футбол, волейбол, баскетбол, лека атлетика и спортна площадка с изкуствено покритие. За безопасността и сигурността в училището е поставено видеонаблюдение и целодневна охрана.

В училището има въведена училищна униформа.

Към училището има сформирани отбори по волейбол, баскетбол, багминтон, а същото така вокална група "Светулка" с ръководител Светлана Иванова.