• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Директор: Станислав Николов

гр. Балчик 9600

ул. "Хр. Ботев" № 56

тел.: 0579/7 22 04

факс: 0579/7 22 04

e-mail: kmbalchik@abv.bg

www.kmbalchik.org


ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" е построенно през 1909 г. Патроният празник на училището е на 11 май  - деня на двамата братя Св. Кирил и Методий. В училището се обучават деца от І до VІІІ клас с по две паралелки.

Материално-техническата база на училището е много добра: втора училищна сграда, училищен бюфет, училищна столова, обновен санитарен възел, работилиница с кулинарно отделение, медицински кабинет, видео кабинет, оборудван музикален кабинет, два компютърни кабинета, училищна библиотека, занималня, спортна площадка, два физкултурни салона с фитнес уреди, охрана.

Към училището има сформирани отбори по волейбол и футбол.

ОУ "Св.СВ. Кирил и Методий" е побратимено с румънското училище "Михаил Витяв" град Констанца.