• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


към Профил на купувача


Съгласно чл. 22б от "Закон за обществените поръчки", от 01.10.2014 г.

всички обществени поръчки следва да се регистрират в Профил на купувачаОбществени поръчки преди 01.10.2014 г.

Публични покани преди 01.10.2014 г.