Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС на ИП „Изграждане на хидромелиоративно съоръжение (капково напояване)" в ПИ 39459.5.43, с.Кранево, общ.Балчик, инвеститор „Албена” АД

Прикачени файлове: