• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


18.08.2014 г.,  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ПО РЕДА НА ЗОП


С ПРЕДМЕТ: „Доставка на машини, оборудване и транспортни средства за Претоварна станция за ТБО Балчик, вкл. такива, изискващи монтажни работи по обособени позиции"

НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

00479-2014-0009

КРАЕН СРОК

за подаване на искания за разяснения

до 16:00часа на 19.09.2014 г.

КРАЕН СРОК

за предаване на офертите

до 16:00 часа на 29.09.2014 г.

 
Документацията за участие може да изтеглите от ТУК (zip)

01.09.2014 г. - Решение за промяна (PDF), декларация (PDF) и приложение (DOC)