• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
за представяне на оферти

Предмет на поръчката -  Определяне на лицензиран оператор, за изпълнение на услуга "Отпечатване и предоставяне на ваучери за управление на социални разходи (ваучери за храна) в натура на работниците и служителите на Община Балчик за 2014 г.

Краен срок за получаване на оферти: 16:00 часа на 06.08.2014  г.

Лице за приемане на офертите- Красимира Костова

Настоящата покана е публикувана под номер 9032275 на сайта на АОП

Цялата документация, която придружава поканата може да бъде изтеглена от ТУК


02.09.2014 г. - Протокол от дейността на комисията (PDF)